KINEPRAKTIJK S.A.S

Wettelijke tarieven & praktische info

TARIEVEN 2021.  (wij vragen GEEN supplement)

Verstrekkingen in de praktijk.

   Ereloon Remgeld
      WIGW
Courante aandoening : 

1 ste behandeling €30.50

2 tem 9 de behandeling €26

na 9 de behandeling €22.26

€ 5,89

 

€ 2,39

 

F-pathologie (na operatie)

1 ste behandeling €55.65

2 tem 20 ste behandeling €25

na 20 ste behandeling €22.26

€ 4,36 € 1,67
E-pathologie: € 25 €  € 

Verstrekkingen aan huis.

    Remgeld
  Ereloon   WIGW
Courante aandoening :  € 28.50 € 7,50 € 3,15
F-pathologie :

€27.50

.

€ 5,05 € 1,92
E-pathologie: €  €  € 

 

Afspraak maken

Consultaties gebeuren uitsluitend na afspraak. 

Gelieve zo snel mogelijk te verwittigen wanneer belet, indien een afspraak niet 24u op voorhand telefonisch werd geannuleerd kan deze toch worden aangerekend.

Huisbezoeken

Voor een optimale behandeling is een bezoek aan de praktijk noodzakelijk.

Huisbezoeken zijn echter mogelijk voor personen die door omstandigheden niet in de praktijk kunnen geraken. Voor een huisbezoek is enige flexibiliteit qua tijdstip nodig.

Meebrengen bij een eerste afspraak

- identiteitskaart

- voorschrift arts en klevertje mutualiteit 

- verslagen van onderzoeken die reeds werden uitgevoerd.

Tarieven kinesitherapie

We zijn geconventioneerd. Indien U op voorschrift van de arts komt is terugbetaling door het ziekenfonds gegarandeerd. Terugbetaling kan variëren naargelang uw sociale status. Bel gerust voor meer info. Neem hierbij uw klevertje van de mutualiteit bij de hand. 

Bescherming van u en uw gegevens

In overeenstemming met artikel 17 van de wet van 8 december 1992, is op alle gegevens die met uw kinesitherapeut worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Copyright © 2021. Kinepraktijk S.A.S.